• USG tętnic kończyn górnych
  • USG żył kończyn górnych
  • USG tętnic kończyn dolnych
  • USG żył kończyn dolnych
  • USG tętnic szyjnych
  • USG tętnic nerkowych
  • USG wątroby
  • USG z dopplerem tętnic narządów miąższowych (nerkowe, trzewne)
  • USG tętnic mózgowych